HERE I AM TESTING 3
Hem » Köpvillkor

Köpvillkor

KÖP-OCH LEVERANSVILLKOR

Köp- och leveransvillkor för hardvarubutiken.com (Fortus International Solutions AB), i texten benämd som “Säljaren”. Kunden benämns som “Köparen”.

 

VANLIGA FRÅGOR & PRISER

Priserna på hemsidan är exklusive moms. Vi säljer enbart till Företag.

Garanti på produkter regleras från respektive tillverkare. Läs mer längre ned på sidan.

För företag gäller köplagen.

Säljaren ansvarar icke för prisfel på hemsidan. Om varan är felaktigt prissatt vid tillfället för köpet så äger säljaren rätt att häva köpet efter det att köparen gjort sin beställning.

BETALSÄTT

Faktura med delbetalning via Fortus Checkout. För villkor gällande betalnig via Faktura hänvisas till Forus International Finans AB

KASSOR

För kassaregister och kassasystem sker eventuellt anpassning till köparen innan leverans. Önskar köparen returnera anpassade produkter efter överenskommelse kan detta således leda till avdrag vid kreditering.

Säljaren friskriver sig från allt ansvar inkl ekonomisk kompensation för eventuella felaktigheter i de system (mjukvara såväl som hårdvaar) som levererats, såsom felprogrammeringar från tillverkare eller fel i hårdvara.

Säljaren friskriver sig från fel i funktioner vid integrationer mellan betalterminaler och kassaregister med hänvisning till respektive tillverkare och fristående part som levererar produkt och/eller tjänst.

FULLMAKT FÖR AV-, PÅ- OCH FELANMÄLAN

Köperaren ger fullmakt till säljaren att för köparens räkning anmäla, felanmäla samt avanmäla kassa/kontrollenhet till Skatteverket, enligt de föreskrifter som Skatteverket upprättat.

FRAKT & LEVERANS

Varorna levereras med de fraktvillkor som finns angivna på varje enskild produkt.

Finns inga särskilda fraktvillkor angivna debiteras frakten inom Sverige enligt följande tabell:

Utlämningsställe:

Vikt Pris exkl. moms  
 - 96 kr  

 

Utkörning:

Vikt Pris exkl. moms  
- 120 kr

 

 

Om köparen ej löser ut varan vid leverans från säljaren och säljaren ej är i dröjsmål, skall varan betraktas såsom levererad. Outlösta paket debiteras med 299 kr för frakt- och omkostnader.

Vid ny leverans debiteras köparen för de tillkommande fraktkostnaderna.

RETUR & KREDIT

Retur av beställning eller delar av beställning skall meddelas säljaren innan retur sker. Retur skall alltid ske välemballerat, med originalförpackning i ursprungligt skick tillsammans med samtliga delar, tillbehör m.m. Returavgift om 100 kr exkl. moms debiteras vid godkänd retur av gods, detta för att täcka bl.a. hanteringskostnader.

Om försändelser går i retur pga. outlöst eller nekat gods debiteras köparen en avgift på 340 kr exkl. moms för kostnad för returhantering.

Varor som sålts som "begagnad" eller "demo" tas ej i retur. 

Den beställda och levererade varan förblir säljarens egendom, tills dess att köparen erlagt hela köpesumman enligt villkoren i köpet även som betalning för eventuella av säljaren under kredittiden utförda reparationer och andra åtgärder med avseende på varan. Köparen äger således dessförinnan icke sälja, pantsätta eller eljest överlåta varan. Förfarande i strid härmed beivras enligt gällande lag.

Skulle under kredittiden rättslig åtgärd, såsom utmätning, kvarstad och skingringsförbud vidtagas beträffande varan/varorna, är köparen skyldig att för utmätningsmannen uppvisa ett exemplar av dessa köpevillkor för vilka varorna gäller samt upplysa utmätningsmannen om säljarens eller hans rättsinnehavares rätt till varan. Köparen är även skyldig att omedelbart underrätta säljaren eller hans rättsinnehavare om den av utmätningsmannen vidtagna åtgärden.

ANSVAR & SKADESTÅND

Skulle något fel skulle uppstå med varan som faller under säljarens garantiåtaganden åligger ett delat ansvar gällande fraktkostnader. Säljaren eller tillverkaren står kostnaden gällande frakt till angiven auktoriserad reparatör. Visar det sig att varan ej är trasig och ej är täckt av garantiåtagande debiteras köpare för frakt och eventuella undersökningskostnader. Vid godkänd garanti av reparatör uppstå ej kostnader för köparen.

Säljaren ansvarar icke för sådana eventuella mindre förändringar av modeller, mått eller vikter, företagna av tillverkaren, vilka icke försämrar varan. Dylika förändringar berättigar icke köparen till att häva köpet.

Tillverkarens garantier gäller om ej annat är avtalat.

FORCE MAJEURE

Säljaren är icke ersättningsskyldig för skada eller dröjsmål, som beror av; myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, oförutsägbar personalbrist, sjukdom, tredje part eller annan liknande händelse. Har vid ett dylikt förhållande utom säljarens kontroll leverans av varan väsentligen försvårats under en tid av minst två månader från avtalad leveranstid, får säljaren en månad efter underrättelse härom till köparen häva avtalet.  

Finns inget som matchar ovan filtrering. Vänligen ändra dina val.